— Vi vet nå at de som er døde er født i 1976, de er et par, og har tre mindreårige barn sammen, sier lensmann Jan Magne Olsen, på en pressekonferanse.

Politiet opplyser overfor fvn.no at det er åtte personer som er brakt til sykehus. To personer er brakt til Sørlandet sykehus Kristiansand, to til sykehuset i Stavanger, og en til sykehuset i Flekkefjord.

— Den yngste personen er født i 1988, den eldste i 1970, sier Asbjørn Enoksen, operasjonsleder i Agder politidistrikt.

- Kullosforgiftning

— Det jeg kan si om årsaken, er at foreløpig er det ting som tyder på at det dreier seg om kullosforgiftning. Det kan hende at det har brent noe i bussen, og så har det utviklet seg gasser. Det kan se ut til at noen har klart å komme seg ut av bussen, mens andre ikke har klart det, forklarer Enoksen til fvn.no.

Han forteller at kriseteamet i Kvinesdal kommune har etablert seg i Røde Kors-huset, og at festivalen skal sørge for transport av de som eventuelt trenger profesjonell hjelp.

Sognepresten i Kvinesdal, Leif Gunnar Skiftun sier dette: - Dette er en tung dag for alle. Vi er i ferd med å opprette mottakssenter, og vil åpne kirken seinere.

Det er ordfører Odd Omland som leder arbeidet med kriseteam og mottakssenter.

Redde liv

— Akkurat nå er vår viktigste jobb å redde liv, sier operasjonsleder Enoksen.

Klinikksjef Pål Friis sier at tilstanden til de to som er kommet inn på Sørlandet sykehus Kristiansand er stabil, og at de er ved bevissthet. De er til observasjon på akuttmottaket. Han kan ennå ikke si noe om hva som har forårsaket tilstanden til de to.

Festivalen fortsetter til tross for den dramatiske hendelsen.

Det dukket en stund stadig opp flere folk med lignende symptomer som de omkomne og personene som allerede er brakt til sykehus.

— Alle har drukket av en dunk med hjemmebrent. Det må ha vært noe galt med den, sier personen som kjenner de omkomne og skadede, til fvn.no.

Han sier ingen av de involverte er kjent for narkotikamisbruk.

Men ved universistetssykehuset i Stavanger, opplyser informasjonssjef Cathrine Andresen at ingen av de fem de har fått inn der, har symptomer som minner om narkotika eller alkoholforgiftning.

Livløse

Vitner på stedet sier til fvn.no at Røde Kors ble kontaktet allerede i morgentimene av folk på bussen. Da var noen livløse mens andre klaget over sterke smerter i ryggen. Ganske raskt ble ambulanse tilkalt.

Klokken 1550 opplyste Diesel Dahl fra arrangørene på scenen at festivalen kommer til å fortsette til tross for det som har skjedd.

Tre luftambulanser ble sendt både fra Stavanger og Arendal.

En tekniker fra Kristiansand politistasjon kom til stedet klokken 1700, og han skal foreta undersøkelser på stedet. De omkomne ligger fortsatt i bussen.

De omkomne og skadede er fra Gjesdal kommune i Rogaland fylke.

TO DØDE, TRE LIVLØSE: Store styrker fra politi og ambulanse har rykket ut til Norway Rock Festival.
Kristin Ellefsen (MMS)