Den ene smittede er fra Stavanger og den andre fra Sandnes. Tilstanden til de to er etter forholdene bra, men helsemyndighetene ser meget alvorlig på saken og er i gang med å finne smittekilden(e), får NTB opplyst hos presseansvarlig i Stavanger kommune, Vigdis Torjussen.

I et utbrudd av sykdommen for ett år siden i Stavanger døde sju mennesker, og i alt 28 ble smittet av legionella. Smittekilden den gang ble lokalisert til kjøletårnet på et luftkjøleanlegg i et hotell i Stavanger sentrum.

Sandnes og Stavanger

Det ble også påvist ett tilfelle av legionella hos en mann i Stavanger i juli i år, uten at smittekilden ble funnet. Mannen overlevde angrepet.

Den ene personen ble lagt inn på sykehuset torsdag 5. september og den andre fredag 6. september. Smittevernoverlege Max Jens Holm i Stavanger kommune regner med at de to er smittet i tidsrommet fra 10. august og framover.

Den ene av de to smittede er bosatt i Stavanger og den andre i Sandnes. Det er foreløpig usikkert om det er en sammenheng mellom de to tilfellene. Holm ser meget alvorlig på saken, og han understreker at alle nødvendige midler blir satt inn for å finne smittekilden.

Tas prøver hjemme

Det skal tas prøver i hjemmene til de to pasientene for å utelukke at smittekilden finnes der. De to jobber henholdsvis i Stavanger og i Sandnes. De kommunale helsemyndighetene skal også kartlegge hvor de to har oppholdt seg i den mulige smitteperioden.

Stavanger kommunes beredskapsgruppe kom sammen lørdag. Siden den ene av de smittede er fra Sandnes, skal beredskapsgruppen utvides med et medlem fra Sandnes kommune.

(NTB)