Men det er tilfelle for bare 20 av ca. 150 i året, altså ca. 15 prosent. Andre forekomster med et visst antall er fostre uten hjerne eller uten hode, vannhode, alvorlige defekter på hjernen, ryggmargen, hjertet eller andre vitale organer. En gruppe har også forskjellige kromosomforstyrrelser som er dødelige.

Kvinnenes alder: Fordi alle gravide som er over 38 år automatisk får tilbud om fostervannsprøve, er det en utbredt oppfatning at sene aborter helst gjelder denne gruppen. Det er ikke tilfelle. De tallmessig største gruppene er fra 26-30 år og fra 31-35 år.