Ifølge tilsynet ligger 150.000 doser allerede på et beredskapslager i Norge, mens resten kan leveres innen fem dager. To millioner doser lagres i en vaksinebank i Italia, men kan leveres fem dager etter bestilling. Avtalen om vaksine er inngått med den franske vaksineprodusenten Merial.

Hvis det skulle bryte ut fugleinfluensa blant norsk fjærfe, vil smittede besetninger bli avlivet og destruert. Skulle et eventuelt utbrudd stå i fare for å komme ut av kontroll, kan det bli aktuelt med vaksine for å hindre spredning.