HALLGEIR OFTEDALKristiansand

I Kristiansand byrett var det overingeniør Bente Mevåg ved Rettsmedisinsk Institutt som forklarte seg som sakkyndige vitne onsdag. Rettsmedisinere i Spania har konkludert med at prøver funnet på yngste jenta viser at det var to menn som forgrep seg mot henne. Prøver fra den eldste jenta gir spor bare fra en mann.

Mevåg fortalte at Rettsmedisinsk Institutt utfører oppdrag fra politiet, som selv samler og sikrer spor, og gjør utvelgelsen av det som skal undersøkes. — Vi søker etter alle spor av human opprinnelse. Hvis vi finner spor, gjøres såkalte DNA-analyser. DNA er forenklet sagt en lang tråd og at den er oppbygget slik at vi kan se forskjell på folk, på samme måte som fingeravtrykk. Eneggede tvillinger har samme DNA.

— Vi har undersøkt mye i mange ulike prøver i denne saken. Alt er ikke like interessant. Det som er mest omtalt er det såkalte håret som ble funnet i løvet som ble samlet inn blant vegetasjonen på åstedet. Det ble funnet en del hår i materialet, hvorav ett er typebestemt og kan tilbakeføres Jan Helge Andersen. Håret var ikke av god DNA-messig kvalitet, så vi måtte jobbe ganske mye med dette. Håret ble også sammenlignet med en del prøver av det politiet kalte alibikandidater. Vi fikk en match på Jan Helge Andersen og gjorde også en tilleggsprøve for å underbygge resultatet vi hadde fått.

Førstestatsadvokat Dahl: - Hva med andre prøver?

Bente Mevåg: - Sædveske er også blant annet undersøkt. Ved første analyse fikk vi først bare frem jentenes egen DNA. Vi gjorde en henvendelse til et rettsmedisinsk institutt i Santiago i Spania hvor det på forskningsbasis er nyere teknikk i bruk. Teknikken er ikke rutinemessig tatt i bruk ennå.

Det sakkyndige vitnet fra Rettsmedisinsk Institutt sa at analysen fra Spania viser at prøvene tatt fra den ene jenta kommer fra to menn. Verken Jan Helge Andersen eller Viggo Kristiansen kan utelukkes. At det er to menn er et absolutt resultat. På den andre jenta er det DNA-analyser som bare kan tilbakeføres en mann.

Sorenskriver Ree: - Kan jeg tolke dette slik at det ikke er noe i veien for at det kan være Viggo Kristiansen som prøvene stammer fra?

Bente Mevåg: - Ja, prøvene utelukker ham ikke.

Sorenskriver Ree: - Hva med den andre jenta?

Bente Mevåg: - Der kan Andersen utelukkes fordi det ikke er spor etter ham.

Overingeniøren sier at det ikke utelukkende er sædrester som har dannet grunnlaget for konklusjonene til rettsmedisinerne. Andre funn gir også mulighet for å gi DNA-typing.