Meiningsmålinga i juni, som Sentio har utført for Bergens Tidende, er spesielt nedslåande for Senterpartiet som så vidt er over sperregrensa. Men målinga er tilsvarande gledeleg for dei regjeringslystne i opposisjonen.

— Dette viser at det går mot regjeringsskifte neste år. Men eg trur at ei ny borgarleg regjering må byggja på minst tre parti, seier Jan Tore Sanner som er nestleiar i Høgre.

— Utelukkar du ei regjering av berre Høgre og Frp?

— Eg utelukkar ikkje noko, men vil arbeida for eit samarbeid mellom alle dei fire ikkje-sosialistiske partia (Høgre, Frp, KrF og Venstre). Så må situasjonen etter valet avgjera kven som skal skipa regjering. Men eit stort og dominerande Frp vil gjera situasjonen vanskeleg, særleg fordi KrF og Venstre har problem med eit slikt samarbeid, legg han til.

Sanner er dessutan overtydd om at nøkkelen til regjeringsskifte er eit større og sterkare Høgre, fordi «vi representerer sentrum på ikkje-sosialistisk side».

Raudgrøn motvind

Meiningsmålinga, som vart gjort sist veke, syner at Frp og Høgre til saman ville ha fått 83 representantar om folk no hadde gått til valurnene. Partia bak Stoltenberg-regjeringa hadde i så fall berre fått 66, medan dei ved stortingsvalet i 2005 fekk 87 representantar.

BT-målinga viser dermed langt på veg same politiske tendensen som i ei tilsvarande måling for Aftenposten for få dagar sidan. Der fekk dei to høgrepartia til saman 85 og reint fleirtal.

Arbeidarpartiet går tilbake 3,2 prosentpoeng på ein månad og ville ha mista 12 mandat om det no hadde vore val. SV ville ha mista 5 og Senterpartiet 4.

Det er som nemnt Frp og Høgre som kaprar flest nye sympatisørar for tida. Frp er det største av partia her til lands, med tett oppunder 30 prosent. Men og Høgre gjer det noko betre enn ved stortingsvalet. Venstre har så pass framgang at partiet ville ha sikra dei 10 mandata det i dag har. KrF ville ha fått like mange.

Rekordlågt for Sp

For Senterpartiet er situasjonen lite opplyftande. 4,4 prosent oppslutning er den lågaste partiet nokon gong har fått på Sentio-målingane. Men den nyvalde parlamentariske leiaren, Rune J. Skjælaaen, er ikkje overraska:

— I Senterpartiet har vi ikkje kunna driva politikk den siste tida. Når ei så dramatisk hending som at partileiaren går av, seier det seg sjølv at vi har vore inne i ein svært vanskeleg situasjon. Når ein ny leiar blir valt, meiner eg at partiet vil reisa seg att. Det vil gå ganske raskt når leiaren er på plass, seier Skjælaaen.

— Er du ikkje redd for at partiet no har fått ein knekk som det skal bli vanskeleg å leggja bak seg?

— Nei, slaget er på ingen måte tapt. Mange spådde at Sp ville gjera det dårleg i regjeringsposisjon. Men i mange målingar har partiet lege over valresultatet. Derfor ser eg på denne målinga som eit mellombels tilbakeslag, seier Skjælaaen.

Kva synest du om målinga? Sei di meining her.

PARTILEIARAR MOT FLEIRTAL: Siv Jensen (Frp) og Erna Solberg (H). ARKIVFOTO: LISE ÅSERUD