Det væpnede ranet av Ammerud bingo om morgenen den 23. mai i fjor foregikk ved at de to maskerte mennene tok seg inn i bygningen på Oslos østkant gjennom et vindu. De overrasket innehaveren som oppholdt seg på kontoret, rettet en pistol mot henne og tvang henne til å åpne safen. Der fant de 309.000 kroner som de tok med seg.

De tapet kvinnens bein og armer. Da de skulle til å kneble henne ved å sette tape over munnen, ba kvinnen pent om få slippe fordi hun hadde astma. Det fikk hun, men først etter å ha lovet å ikke si noe.

Mens den ene erkjente ranet og at det var ham som hadde våpenet, nektet den andre tiltalte for å ha vært i bingolokalet. Det siste trodde imidlertid Oslo tingrett ikke på.

Mennene fikk dommer på henholdsvis to år og en måned, og to år og to måneder.