Det som var antatt å være den største skadevoldende bjørnen på flere tiår i Hedmark, viser seg å være to bjørner som kan ha vært sammen om herjingene i saueflokkene i området ved Dalsbygda. Dermed kan jegerne som er ute for å felle bjørnen vanskelig vite hvilken bjørn de skal skyte når de kommer på skuddhold.

Den gamle "versting-rekorden" hadde en slagbjørn i Grue, som tok 38 sauer i løpet av halvannet døgn for noen år siden.