Ulykken skjedde på Finstadsletta og politiet fikk melding om hendelsen klokken 8.02. Politiet er foreløpig svært tilbakeholdne med informasjon om ulykken. Skadeomfang og tilstand på de to barna er foreløpig ukjent.