Fafo-forsker Heidi Gautun viser til en undersøkelse av Tor Inge Romøren som viser at foreldre med to barn får mest omsorg, dernest de med ett barn, så de med tre og fire barn.

— Når man er to søsken eller bare én, er det vanskeligere å vri seg unna ansvaret., sier Gautun.

Hun mener det er en myte at eldrebølgen vil skape et stort press på offentlige pleie- og omsorgstjenester i fremtiden. I en doktorgrad slår hun fast at fredsbarna født i 1946 ikke er så opprørske, individualistiske og moderne som myten vil ha det til, men tvert imot flinke til å stille opp for gamle og syke foreldre.

Det store spørsmålet er om deres barn igjen vil stille opp.