— Slitsomt, sier Camilla Oestreich og Marthe Holmegard.

De har knapt oversikt over hvor mange vikariater de har hatt siden de kom nyutdannet til Barneklinikken på Haukeland Universitetssykehus for halvannet år siden.

Seks vikariater

Camilla tror hun er inne i sitt femte vikariat. Og Marthe regner seg frem til at hun tidligere har hatt fem vikariater på Post 4 på Barneklinikken før hun avslutter det sjette i desember.

— Men jeg regner med å få et nytt. Da skal jeg opp i 80 prosent stilling. Akkurat nå jobber jeg formelt i halv stilling, men jeg har 20 prosent ekstra slik at det til sammen blir 70 prosent, sier hun.

Umulig å planlegge

Begge jentene går så mange ekstravakter de kan for å få full stilling.

— Det er vanskelig å planlegge både økonomi og fritid når arbeidssituasjonen er så uoversiktlig, forteller de to.

Marthe kjøpte hus tidligere i år.

— Mannen min har fulltidsjobb som sykepleier i psykiatrien. Det hjalp. Det ville vært vanskelig å få lån med min arbeidssituasjon, sier hun.

Spareknivene slipes

I dag er det kalt inn til allmøte på Haukeland. Der vil de ansatte få vite at sparekniven er slipt enda litt kvassere. Sykehuset må pr. omgående innføre noe i nærheten av full stillingsstopp. Alle faste stillinger og lengre vikariater må heretter avtales på høyeste hold i sykehusledelsen. Avdelingene får anledning til å hyre inn korttidsvikarer i opptil tre måneder. Det betyr i praksis enda flere korte vikariater.

Dyrt og dårlig

Forbundsleder Bente G. H. Slaatten i Norsk Sykepleierforbund er svært betenkt over utviklingen.

— Dette er en dyr og dårlig ordning for alle, både for pasientene, de ansatte og for sykehusøkonomien. Det er en myte å tro at det er penger å spare på en slik praksis, sier hun.

— For pasientene betyr det at de må forholde seg til stadig nye mennesker. For sykepleierne betyr det faglig utarming, en usikker fremtid og ustabile økonomiske forhold. De vet aldri om de har jobb og hvor de skal jobbe neste måned. Det er et ekstra slitasjemoment som gir enda mer stress og frustrasjon i en allerede hardt presset hverdag, og som på lengre sikt bidrar til sykefravær og uførhet. Og for sykehusene betyr det at de må spa mer penger ut av kassen, for vikarbyråer som ofte benyttes, skal jo også ha sitt, sier Slaatten.

Frykter flukt

Og vikarbruken bare øker og øker.

— De siste par årene har vi sett en markant økning. Jeg frykter at hvis denne negative spiralen skal fortsette, vil det føre til en flukt fra sykepleierutdanningen. Unge mennesker vil komme til å kvi seg for å satse på et så utrygt yrke, sier Slaatten.

Hun mener at det som nå skjer, er stikk i strid med politiske signaler om opptrapping av kompetanse og ressurser i helsevesenet.

Bebuder rettssaker

— Behovet for kvalifisert helsepersonale er stort og vil øke kraftig i årene fremover. Vikarpraksisen som nå har grepet om seg, særlig ved sykehusene, kan slå hardt tilbake i form av personalmangel, sier Slaatten.

Hun mener også det kan settes store spørsmålstegn ved lovligheten av det som foregår. Sykepleierforbundet har bebudet at det vil teste den juridiske siden av saken ved å bringe enkelttilfeller inn for rettsapparatet.

FINNER INGEN JOBBER: Marthe Holmegard (til venstre) og Camilla Oestreich følger med på alle utlysinger ved Haukeland, men foreløpig har de ikke funnet en eneste fast stilling å søke på.
Amundsen, Paul S.