67 prosent av dem som har bestemt seg ville sagt ja, mens 33 prosent ville sagt nei. Dersom også de usikre tas med, viser barometeret at 57 prosent ville svart ja, 29 prosent nei mens 14 prosent sier vet ikke.

Resultatet er omtrent det samme som i målingen Norsk Gallup utførte for TV 2 i forrige uke. Der ville 58 prosent svart ja, 29 prosent nei og 11 prosent vet ikke.

Ja-siden har gått frem 9 prosentpoeng siden desember på Opinions barometer. Opinion har aldri tidligere registrert så mange ja-stemmer i noen måling om EU-spørsmålet.

Politikerne venter

— Tidligere har vi hatt en situasjonen hvor de politiske partiene har vært mer positive enn folket. Denne målingen forteller at folket er mer EU-positive enn partiene. Situasjonen er snudd på hodet. Det kommer den politiske eliten ved partiene til å gjøre noe med, sier Høyre-leder Jan Petersen.

Varsler kamp

Senterpartileder Odd Roger Enoksen sier til P4 at nei-bevegelsen nå vil kjempe for å nyansere bildet omkring norsk EU-medlemskap.

— I den senere tid har vi sett økt oppslutning om ja-siden og en ensidig argumentasjon for EU-medlemskap som på ingen måte tar for seg bredden i EU-spørsmålet. Det er ikke så enkelt som ja-siden vil ha det til, sier Enoksen.

(NTB)