Hele 67 prosent av de spurte svarer at de er helt for, eller delvis for, aktiv dødshjelp. Oppslutningen er noenlunde likt fordelt i aldersgruppen 15-59 år, mens det er noe større skepsis blant folk over 60 år.

Geografisk er det færre på Vestlandet som synes dødshjelp er fint. Politisk er oppslutningen jevnt fordelt, bortsett fra i Kristelig Folkeparti. Ingen KrF-velgere er helt for aktiv dødshjelp, og hele 74 prosent av KrF-velgerne er helt imot, skriver Dagbladet.

Den høye oppslutningen for aktiv dødshjelp har vært stabil i flere år. Dagbladet gjennomførte en tilsvarende måling i 2002, og tallene har knapt endret seg siden da.

Aktiv dødshjelp innebærer at leger på forespørsel fra pasienter kan hjelpe til med å gjennomføre dødshjelpen, enten som legeassistert selvmord eller ved at en lege gir pasienten en dødelig dose gift.

Legene har vært de klareste motstanderne av aktiv dødshjelp. De mener det strider mot hele legegjerningen, som er å lindre og helbrede.