20 prosent sier at de ikke liker navnet, mens 14 prosent ikke har gjort seg opp noen mening. 977 nordmenn har deltatt i meningsmålingen, som er gjort av Omnijet for VG.

Kvinnene er mer positiv til navnet enn mennene. 76 prosent av kvinnene liker navnet Maud Angelica, mot 56 prosent av mennene. 13 prosent av kvinnene liker ikke navnet, det gjør heller ikke 27 prosent av mennene.

Personene som deltok i undersøkelsen ble også spurt om å svare på om de er enig eller uenig i kong Haralds beslutning om ikke å gi Maud Angelica noen kongelig tittel. 70 prosent svarte at de var enig i beslutningen, mens 15 prosent var uenig.

(NTB)