Undersøkelsen er utført blant kvinner som var inne til frivillig sesjon i 2007.

600 av 1000 tjenestedyktige kvinner fra 1989-kullet har svart på undersøkelsen. I dette kullet er det til sammen 2.580 tjenestedyktige kvinner.

– Dette er svært gledelige tall og det viser at rekrutteringstiltakene våre fungerer, sier vernepliktssjef John Einar Hynaas til P4.

Undersøkelsen viser også at 27 prosent av de spurte kunne tenke seg å ta befal— og lederutdanning i Forsvaret. I denne gruppen sier hele tre av fire at de gjerne hadde avtjent verneplikten om det ikke er plass på lederutdanningene.

– Dette viser at vi kan nå målet vårt med 15 prosent kvinner, hvis vi utnytter denne muligheten, sier Hynaas.

2007 var det første året hvor alle 18 år gamle kvinner ble innkalt til frivillig sesjon.