Over to tredeler av verdens befolkning er bekymret for global oppvarming, viser en ny rapport. Minst bekymret er amerikanerne.

BBC World har fått gjennomført en spørreundersøkelse der 14.000 mennesker i 21 land er spurt om hva de tenker om global oppvarming. Resultatet viser at et stort flertall av de spurte verden over mener at USA har mer skyld enn andre land for den globale oppvarmingen.

Over to tredeler (68 prosent) av verdens befolkning er bekymret for klimaendringer. Mest bekymret er brasilianere (87 prosent) og sørafrikanere (82 prosent), kommer det fram av undersøkelsen. I den andre enden, de som er minst bekymret, finner vi amerikanerne og inderne med henholdsvis 57 prosent og 52 prosent.

Så å si alle forskere er enige om at den globale oppvarmingen skyldes økte utslipp av drivhusgasser i atmosfæren, og truer verden med flere flommer, tørke, hetebølger og stigende havnivå.

Og undersøkelsen, som er foretatt av forskningsgruppen Synovate, viser at to tredeler av de spurte mener at USA er mer ansvarlig enn andre land for den globale oppvarmingen. Samtidig kommer det fram at fire av fem amerikanere, hele 80 prosent, mener at ingen land er ansvarlig.

Ingen land slipper ut mer drivhusgasser enn USA, som alene står for en firedel av det totale utslippet drivhusgasser, tett fulgt av Kina, Russland og India.