En studie fra København bekrefter at to av ti babyer har psykiske problemer.

Liknende studier finnes ennå ikke i Norge. Men en norsk studie har vist at ulikhet i atferdsproblemer og sosial kompetanse i åtteårsalderen kan identifiseres allerede mens barna er halvannet år gamle.

— Ikke overrasket

Marlin Helmo (29) er nybakt mamma til Ida Helmo Fosse (6 md.). Helmo mener det er bra med denne type forskning.

— Det er viktig slik at de som trenger det kan få hjelp tidlig. Helmo er ikke overrasket over studien som viser at to av ti babyer har psykiske problemer.

  • Jeg tror det kan forekomme i Norge også, sier Helmo, som ikke bekymret for sin egen lille baby.
  • Ida er pratsom og kontaktsøkende, og helt frisk, konstaterer mor.

Fokus på spedbarna

— Også i Norge bør vi sette i gang forskning rundt temaet psykisk helsevern og babyer. Det sier forsker Hanne C Braarud ved Regionsenter for barn og unges psykiske Helse Vest (RBUP Vest).

Helsemyndighetene har bestemt at det skal settes et sterkere fokus på sped- og småbarns psykiske helse også her til lands. I dag er det et erfaringsseminar for fagfolk på temaet på Universitetet i Bergen.

Samler erfaring

— Vi ønsker å samle erfaringene og kunnskapen til alle som jobber med denne aldersgruppen. Slik vil vi stimulere til å knytte kontakter og utvikle ideer for hjelpetiltak for utsatte sped- og småbarn, sier hun.

— Interessen er stor. De 152 som er påmeldt, kommer blant annet fra helsestasjoner, barnevernet, PPT-tjenesten og psykisk helsevern for barn og unge på Vestlandet.

Braarud understreker at det er viktig å få kunnskaper om hvilke forhold som påvirker den psykiske helsen hos barn.

— Forskning og klinisk erfaring har gitt oss kunnskap om betydningen av det emosjonelle samspillet mellom omsorgsgiver og spedbarn i forhold til barnets utvikling.

— Vi antar er at spedbarn har medfødte, sosiale ferdigheter som er motivert for sosial samhandling med omsorgsmiljøet og at de genetiske kodene for utvikling er predisposisjoner som er avhengig av stimulering etter fødselen. Særlig er den sosiale stimuleringen som finner sted i samspill med det nærmeste omsorgsmiljøet betydningsfull i forhold til barnets emosjonelle og kognitive utvikling.

Tidlig hjelp viktig

— Vi ser at det er viktig å sette inn innsats fra hjelpeapparatet svært tidlig etter fødselen. Slik kan vi hindre at barna utvikler psykiske problemer og unngå at de vil trenge behandling fra det psykiske helsevernet når de blir større, sier Braarud

Hun forteller at på Vestlandet er det de siste årene kommet i gang flere tiltak spesielt rettet mot spedbarnsgruppen. Erfaringene fra flere av disse vil bli presentert på dagens seminar.

FRISK OG RASK: - Ida (6 md.) er livlig og aktiv, forteller mamma Marlin Helmo (29). Hun er ikke overrasket over studien som viser at to av ti babyer har psykiske problemer, men er ikke bekymret for sin egen lille baby.
Silje Katrine Robinson