Det viser tall Dagsavisen har hentet fra fjorårets innkallinger til militærtjeneste. Vernepliktverkets egne tall viser at det i 2003 ble innkalt 26.955 vernepliktige mannskaper.

Bare 12.144 gutter og jenter ble til slutt klarert for Forsvarets forskjellige enheter. Det fikk imidlertid liten betydning fordi Forsvaret ikke hadde plass til mer enn 11.833 eller 44 prosent av dem som opprinnelig ble kalt inn.

Hovedtillitsvalgt for militærnekterne, Bjørn Klouman Bekken, sier til Dagsavisen at verneplikten virker urettferdig og er under ingen omstendighet allmenn.

Han får støtte av de vernepliktiges landstillitsvalgte, Stian Jenssen, som sier det er tilfeldigheter som avgjør hvem som må gjennomføre militærtjenesten. Disse blir akterutseilt i forhold til sine jevnaldrende. De kommer seinere inn i studier og ut i arbeidslivet og den økonomiske kompensasjonen for dette er altfor lav, sier Jenssen.