For at det nyfødte barnet skulle slutte å gråte, presset barnefaren en pute ned mot barnets ansikt eller presset barnets hode ned i puten, ifølge dommen fra Sarpsborg tingrett, skriver Sarpsborg Arbeiderblad.

— Tiltalte dømmes for i løpet av en periode på sju måneder ved en rekke anledninger å ha øvet vold mot sin samboer og krenket henne seksuelt. Han har også hindret henne i å utføre omsorgsoppgaver og dermed krenket både mor og det nyfødte barnet, i tillegg til at han flere ganger har øvet vold også direkte mot barnet, skriver tingrettsdommer Sverre S. Aarmo i den enstemmige dommen.

— Barnefaren likte heller ikke smattelydene barnet laget ved amming, og han påla moren flere ganger å gå inn på soverommet mens hun ammet, heter det i dommen,

Barnefaren soner for tiden soner en lengre voldtektsdom han fikk i 2009. Volden mot samborene foregikk over en sjumånedersperiode mens kvinnen var gravid i 2009 og 2010.

I tillegg til fengselsstraffen er mannen dømt til å betale over 200.000 kroner i erstatning og oppreisning til sin tidligere samboer og barn.