Gutten var bare 15 år da voldtekten skjedde.

18 måneder av straffen ble gjort betinget på grunn av den tiltaltes lave alder og fordi han har vært underlagt frivillig frihetsberøvelse på en barnevernsinstitusjon siden i fjor sommer. I tillegg la retten vekt på at det hadde gått lang tid før saken kom opp for retten.

I skjerpende retning la retten vekt på at det dreide seg om en grov overfallspreget voldtekt mot en forsvarsløs 11 år gammel jente.

Han ble også dømt til å betale en erstatning til voldtektsofferet på 80.000 kroner. I tillegg må han betale en erstatning til arbeidsgiveren til jentens far på 23.000 kroner fordi faren var mye borte fra jobb i tiden etter voldtekten.

17-åringen var også tiltalt for voldtektsforsøk mot en 15 år gammel jente i oktober 1999, men ble frikjent på dette punktet.

(NTB)