De aller fleste tilfellene er helt ufarlige eller viser seg å være falsk alarm. Men halvparten av rapportene er likevel så alvorlige at de blir gransket av selskapet, og eventuelt også av sivile havarikommisjoner. Gjennomsnittlig sju hendelser hvert år er så alvorlige at de kunne ha endt med større ulykker, sier Airline quality manager i SAS, Ulf Johnfors, til Bergens Tidende.

Fløy i haglstorm

Årets mest alvorlige episode utenom flyulykken som krevde 118 menneskeliv i Milano 8. oktober, var et SAS-fly som ble truffet av en haglstorm ved innflyging til Helsingfors i sommer. Da var flyets værradar avslått, og flyet ble påført svært alvorlige skader i luften. Etter dette har selskapet innskjerpet bruken av værradar.

— Selv om mediene har fokusert på mange hendelser og nestenulykker i år, har vi ikke hatt flere episoder enn normalt. Statistikken for de to siste årene viser at det blir rapport om 60-70 tilfeller i måneden. Dette tallet er stabilt, legger han til.

Høyt nivå

Johnfors har ingen mening om hvorvidt SAS er utsatt for flere eller færre innrapporterte hendelser enn de andre store flyselskapene i Europa. Årsaken er at selskapene har ulike rutiner for rapportering. Han har heller ingen oversikt over hvor mange av de innrapporterte episodene som fører til at flyet må nødlande eller foreta såkalte sikkerhetslandinger.

I SAS hevder man at det høye tallet på slike hendelser, og at kapteinen velger å lande ved nærmeste flyplass, mer er et uttrykk for svært høyt flysikkerhetsnivå enn det motsatte. Selskapet vil nå utvide sitt rapporteringssystem for å sikre seg at alle ledd i SAS rapporter avvik.

Sikkerhet er sjelen

— Alle avvik skal rapporteres, selv om de aller fleste er helt ufarlige, og ofte dreier seg om falske alarmer ved at computere eller instrumenter slår ut på feil som viser seg ikke å være tilfelle.

— Flysikkerheten er vår sjel og hele vår eksistensberettigelse. Flysikkerhet er et kulturspørsmål. Hvert eneste minutt er det mulig å gjøre feil i luften. For å forebygge feil og gjøre risikoen minst mulig, krever vi derfor at alle avvik fra det normale skal rapporteres, sier visekonsernsjef i SAS, Marie Ehrling.