Dette skal ha skjedd i perioden 1999 til 2001 da de to var ansatt i daværende Aetat. De to er nå ansatt i Nav, men ble suspendert fra sine stillinger i fjor.

– Dette kom vi på sporet av ved en ren tilfeldighet ved at vi hadde en ransaking i en annen straffesak og fant en del merkelige fakturaer som vi ikke fikk til å stemme, sier førstestatsadvokat Arnt Angell i Økokrim til TV 2 Nyhetene.

De to skal ha mottatt såkalt returprovisjon fra en tjenesteleverandør.

Avtalen ble gitt uten anbudsrunde. Ifølge Nav er rutinene for slike avtaler nå skjerpet.

– Det er vanskelig å beskytte seg hundre prosent mot svindel og kriminalitet, men mulighetene for å gjennomføre ulovlige handlinger er mindre nå enn da ugjerningene skal ha funnet sted, sier HR-direktør Johan Wroldsen i Nav i en pressemelding .