Terrorsiktede Anders Behring Breivik skriver i sitt manifest hvordan han frem til 2007 jobbet for å skaffe penger til å kunne realisere terrorplanene sine.

De siste tilgjengelige likningstallene som BT har fått tilsendt fra Skatt Øst bekrefter at Breivik ikke har tjent penger de siste årene. Både i 2006, 2008 og 2009 står han oppført med null kroner i inntekt. I 2007 tjente han minimale 5223 kroner.

Vanskelig å finne pengene

Men selv ikke ved begynnelsen av årtusenet har Breivik tjent store penger, til tross for at han i manifestet skriver at han da han var 25 år i 2004 hadde tjent fire millioner kroner.

I perioden 2000 til 2005 hadde Breivik en skattemessig inntekt på i snitt 128.000 kroner årlig. I deler av denne perioden drev imidlertid Breivik et firma, hvor han kan ha beholdt pengene.

Det siste tilgjengelige regnskapet til Breiviks selskap E-Commerce Group AS, fra 2005, viser et overskudd på 154.000 kroner.

Hopp i formue

Breivik skriver selv at han i 2007 la ned selskapet sitt og hentet hjem penger på «uortodoks vis» fra et datterselskap i Karibia.

Skattelikningen kan bekrefte denne historien. I 2007 økte Breiviks likningsformue fra 7471 til 631.663 kroner.

Året etter falt formuen til 364.398 kroner, mens den økte noe igjen det påfølgende året.

Ifølge Breivik har hele operasjonen med mange års planlegging og angrepene kostet over 2,4 millioner kroner.

Han skriver i manifestet at han brukte ti forskjellige kredittkort for å få tilgang til nok penger.