Dagsavisen har regnet ut at de gjennomførte og pågående privatiseringsprosessene vil gi disse rådgivergruppene en samlet inntekt på 1.254 millioner kroner.

Den mest lønnsomme privatiseringen for meklerhusene er Statoil. Der konkurrerer 16 norske og internasjonale meklerhus om å få tilrettelegge tidenes norske børsnotering. Dersom staten selger 25 prosent av konsernet til private investorer vil dette gi meklerne 700 millioner kroner i honorarer. Til sammenligning kostet privatiseringen av Telenor 300 millioner kroner.

Bortsett fra Statoil er det seks andre statlige selskaper som er undervis mot privatisering. De største er Den norske Bank og Statkorn.NTB