Utnytter du taxfree-ordningen fullt ut, blir flyturen i praksis sponset av staten, skriver Vårt Land. Ifølge beregninger fra Framtiden i Våre Hender (FIVH) kan du ta en flytur fra Oslo til Madrid i ukedagene til 1298 kroner, og om du utnytter taxfree-kvoten fullt ut, har du «tjent» en hundrelapp på turen.

– Det er utrolig at en slik ordning får holde frem når vi vet hvilken økning det er i utenlands flytrafikk. Målt i kilometer er den tredoblet siden 1990 og er i kolossal vekst. I en tid da verden jubler for at Nobelkomiteen setter global oppvarming og klima øverst på fredsagendaen, velger Norge å sponse utenlands flytrafikk. Det viser bare hvor lite man egentlig er villig til å gjøre for å bekjempe klimautslippene, mener daglig leder Arild Hermstad i Framtiden i våre hender.

Organisasjonens arbeidsnotat om taxfreehandelen er en del av en alternativ strategi som FIVH legger frem for regjeringen i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet.

Jan Gunnar Furuly (arkiv)