_Svar på dagens spørsmål:

Hva bør gjøres med Jan Simonsen? Spørsmålet finner du i spalten til venstre._

— Han blir personlig belønnet og kan gjøre akkurat hva han vil med pengene! freser Carl I. Hagen.

Leder for administrasjonen i Stortinget, direktør Hans Brattestå, opplyser til Bergens Tidende at Simonsen vil ha krav på et halvt representanttilskudd fra det tidspunktet han eventuelt forlater Frp-gruppen. Dette tilskuddet skal økes gradvis til ca. 400.000 kroner på årsbasis.

Rett i lommen?

Etter intensjonen skal beløpet gå til å dekke nødvendig sekretærhjelp. Men Hagen mener at det er lett å omgå et slikt krav, og at pengene lett kan havne i Simonsens egen lomme.

Brattestå understreker imidlertid at så lett er det slett ikke. Det kreves både regnskap og revisjon av den som får penger til sekretærhjelp.

Støtes ut i kulden

Det er bare snakk om timer, eller i høyden noen få døgn, før Simonsen blir suspendert fra Fremskrittspartiets nye stortingsgruppe.

Eksklusjon fra partiet, derimot, tar noe lenger tid. Første anledning er møtet i sentralstyret 19. oktober.

— Nå følger vi begivenhetene fra time til time, sier Hagen lakonisk. Han gjør det helt klart at Frp ikke lenger vil ha noe som helst ansvar for ham, heller ikke med tanke på hvilken stortingskomite rogalendingen skal havne i.

— For det første er han ikke lenger vår justispolitiske talsmann, og etter det som er skjedd blir det overhodet ikke aktuelt å plassere ham i utenrikskomiteen, heller, slik enkelte meldinger har gått ut på, sier Hagen.

Uønsket i komiteene

Nestleder i Frp, John Alvheim, svarer slik når vi spør om det kan bli aktuelt å velge Simonsen inn i sosialkomiteen:

— Nei da, og det er nok heller ikke så mange andre som vil ha ham i sin komite.

— Både Carl I. Hagen og andre i partiledelsen har kjent til Simonsens bravader i en årrekke.

Hvorfor har dere ikke tatt affære for lengst?

— Jamen det gjorde jo Carl før nominasjonen i Rogaland. Han prøvde å hindre at Simonsen ble renominert, men fikk bare kjeft for det, ikke minst i media.

- Har ikke forstått alvoret

— Etter det Hagen selv sier har dere visst om det meste som kom frem i TV2-programmet lenge før nominasjonsmøtet. Likevel gjorde dere ikke noe?

— Jovisst gjorde vi det. Vi hadde flere møter med ham. Men dette har bygget på seg hele tiden. Rent menneskelig har det ikke vært så enkelt. Det verste er at Simonsen ikke selv har skjønt alvoret i dette. Han har ikke selv forstått at han med denne livsførselen har satt både partiet og hele Stortinget i vanry, sier John Alvheim.

- De trodde ikke på meg

  • Er du bitter, Hagen, på at Frp i Rogaland vendte det døve øret til da du i nominasjonsprosessen advarte mot Simonsen?

— Jeg var først og fremst skuffet. Jeg var til stede på møter og gikk inngående inn på det jeg visste om Jan Simonsens forkastelige livsførsel og privatliv. Men de trodde dessverre ikke på meg.

— Trodde de ikke på sin egen partileder?

— Nei, jeg ble derimot oppfattet som en rendyrket stalinist! Men nå skjønner de hva jeg sa.

— Nå gjenstår vel bare Øystein Hedstrøm som et problem i stortingsgruppen?

— Nei, han er ikke noe problem, i denne sammenheng, svarer Carl I. Hagen.