Sjekk din egen inntekt mot landsgjennomsnittet

Personer med inntekt i 2001 hadde en gjennomsnittlig bruttoinntekt (pensjoner, inntekt frå næringsvirksomhet og kapitalinntekter) på 245 600 kroner. Gjennomsnittlig lønnsinntekt var på 231 500 kroner i 2001, noe som representerer en økning på 5,5 prosent fra 2000. I skattelistene fra 2000 og 2001 kan du sjekke din egen inntekt opp mot landsgjennomsnittet.

Mindre fortjeneste på aksjer

Etter mange år med sterk realvekst i husholdningsinntektene, falt de med rundt én prosent i 2001, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Som den viktigste forklaringen på denne utviklingen fremhever SSB en dramatisk nedgang i fortjeneste på aksjer.

Inntektsfradragene økte mer enn bruttoinntekten i 2001. Det førte til at allmen inntekt ble nesten tre milliarder kroner mindre enn året før. Ifølge SSB er det første gang siden 1993 at allmen inntekt ble redusert.

De rike lever fett

24.400 personar på 17 år og eldre hadde ikke bruttoinntekt i 2001. I den andre enden av inntektslisten viser tallene at antallet personer med bruttoinntekt på over én million kroner gikk ned med fem prosent fra 2000 til 2001. Det finner nok sin forklaring i dårligere tider på børsen og lavere utbytte på aksjer.

Men det er ingen grunn til å synes synd på landets rikeste. Den prosenten med aller høyest inntekt her til lands, karret til seg hele syv prosent av den samlede inntekten i Norge og hadde en gjennomsnittsinntekt på 1.752.000 kroner. De ti prosentene som tjente mest, hadde en snittinntekt på 679.100 kroner. Det er 27 prosent av den samlede inntekten.

Gjelden økte

Samtidig økte gjelden med nærmere 92 milliarder kroner. Det representerer en økning på elleve prosent. Personer med gjeld, skyldte sine kreditorer gjennomsnittlig 417.400 i 2001. Det er en sterk økning fra 383.000 øret før.