Flertallet i utvalget sier ja til at Norge får et eget tilsyn for å kontrollere veibygging og sikkerhet her i landet.

Et mindretall vil heller bruke pengene til veisikring i stedet for å opprette en nytt byråkrati. Liv Signe Navarsete vil ikke mene noe i dag, men sender forslaget ut på offentlig høring.

Det var i første rekke ulykkene ved Hanekleivtunnelen i Vestfold for to år siden, som utløste kravet om et eget veitilsyn, slik var her for jernbane og luftfart.

I Stortinget økte kravet om et eget tilsyn, og i fjor nedsatte regjeringen et utvalg for å se på aken. Dette har vært ledet av tidligere stortingsrepresentant Jorunn Ringstad (Sp) fra Sogn.

Hun la i formiddag frem den delte innstillingen for sin partifelle Navarsete.