Det bekrefter politiadvokat Jorid Kile Berg ved Follo politidistrikt. Hun sier politiets etterforskere selvsagt behandler denne type tips med stor varsomhet for ikke å påføre uskyldige mennesker ubehageligheter.

– Men alle tips er verdifulle, og så langt er politiet blitt kjent med ti tidligere ukjente forhold der foreldre frykter at barna deres kan ha møtt «lommemannen», sier politiadvokaten som er påtaleansvarlig i saken.

Flere politidistrikt

De rundt 50 tipsene politiet nå konsentrerer seg om, kommer fra flere forskjellige politidistrikt.

– Selv om fokus er rettet mot å avsløre hvem denne sedelighetsforbryteren er, dreier det seg om et betydelig antall forskjellige saker rundt om i landet. Disse sakene etterforskes av lokale polititjenestemenn. I tillegg deltar tre etterforskere fra Kripos og to fra Follo politidistrikt som samordner etterforskningen etter oppdrag av Riksadvokaten, sier Kile Berg.

Hun understreker at politiet er interessert i alle tips, men at man i etterforskningen nødvendigvis må konsentrere innsatsen mot dem politiet tror kan føre til gjerningspersonen.

Kynisk

– Vi vet ganske mye om «lommemannen» og kan sikkert si at samme person har stått bak et bestemt antall overgrep, men vi mangler fortsatt den helt avgjørende kunnskap om hvem han er, sier Kile Berg.

Hun vil ikke bekrefte eller avkrefte at politiet sitter med biologiske spor.

Kile Berg sier at mannens modus eller mønster viser en kynisk fremgangsmåte der han ikke gjør slik småbarn er advart mot, nemlig å ta imot godterier som de blir tilbudt av fremmede.

Han gjør seg tvert imot stakkarslig og ber om hjelp, noe barna er opplært til å gi når en voksen spør.

Og det de blir bedt om er å hjelpe mannen å finne noe i bukselommen hans, en lomme som ikke er annet enn en kamuflert passasje frem til kjønnsorganet.

Kile Berg sier det ikke dreier seg om voldtekt i tradisjonell forstand, men at overgrepene i mange tilfeller har en nedre strafferamme på to år.

Politiet