«Problemet er at du lyver for mye».

«Skal vi ha parlamentarikere som lar seg smøre med øl?»

Dette er to av utsagnene Gerhard Helskog kom med i en debatt med Jan Simonsen etter Rikets tilstand i 2001, utsagn som Simonsen krevde ble trukket tilbake. Han krevde også inntil 250.000 kroner i erstatning.

Retten frikjente Helskog blant annet fordi Simonsen selv hadde deltatt i debatten og fordi Helskogs redaksjon hadde stilt Simonsen spørsmål han ikke hadde svart på før like før programmet ble sendt. Det var også et moment at Simonsen var en offentlig person.

Likevel var retten så i tvil om resultatet at de valgte at partene måtte betale sine egne saksomkostninger.

Her er noen av rettens bemerkninger:

«Han (Helskog) overdrev, mens Simonsen bagatelliserte.»

«Retten vil påpeke at det etter bevisførselen ikke er sannsynliggjort at Simonsen fremsatte bevisste usannheter verken om forholdene rundt skjenkebevillingen og gratis øl, møter på Stortinget om «Enka» eller straffedommen fra Tyskland». (Straffedommen gjaldt innehaveren av utestedet Enka).

En person uttalte i programmet at Simonsen hadde krevd å få gratis øl fordi han hadde hjulpet Enka med å få skjenkebevilling.

«Etter rettens oppfatning viste bevisførselen at det ikke er dekning for dette».

«Etter rettens oppfatning opptrådte Helskog kritikkverdig på flere måter. Han burde sjekket sine kilder bedre.»