Bakgrunnen er avtalebruddet mellom Tine og NorgesGruppen.

Partene ble ikke enige om betingelsene for det videre samarbeidet under årets kjedeforhandlinger. Dermed fjernet NorgesGruppen om lag en tredel av Tines varenumre fra Kiwi, Spar, Joker, Bunnpris, Meny og Ultra.

– Vi har sendt ut et generelt permitteringsvarsel for alle våre ansatte og vil se situasjonen an i løpet av de neste 14 dagene, sier meierisjef Sverre Godøy til Aftenbladet.no.

Anslagsvis 40 prosent av Tines produksjon av oster og faste produkter sluses gjennom anlegget, som pakker og produserer om lag 12.000 tonn meieriprodukter for dagligvarebutikker og storhusholdninger. Av dette er 4.000 tonn skivede oster.

Også søsteranlegget i Heimdal i Sør-Trøndelag er rammet av redusert utkjøring av varer til NorgesGruppen, men her skal det foreløpig ikke være aktuelt med permitteringer.