Tine avviser kategorisk tilsynets påstand om at selskapet misbrukte sin dominerende stilling under kjedeforhandlingene med Rema 1000 og ICA i fjor.

I tilsvaret til Konkurransetilsynet, som Tine leverte mandag, skriver Tine at tilsynet har feiltolket både bevisene og konkurranseloven, og at det derfor er trukket konklusjoner som det ikke er grunnlag for.

Misbrukte markedsmakt

Konkurransetilsynet mener på sin side at Tine har misbrukt sin markedsmakt og begått grove lovovertredelser. Tilsynet har varslet Tine om at det kan komme på tale å ilegge selskapet et overtredelsesgebyr på 45 millioner kroner for de påståtte lovbruddene.

Konkurransetilsynet mener at Tine misbrukte sin markedsmakt ved å inngå en avtale med Rema 1000 om at meieribedriften skulle være eneleverandør av ost. Tilsynet mener også at Tine forsøkte å inngå en tilsvarende avtale med ICA.

Ifølge Konkurransetilsynet kunne konkurrenten Synnøve Finden blitt presset ut av markedet på grunn av Tines atferd. Hadde det skjedd, mener tilsynet at Tine ville fått en monopollignende stilling i markedet.

— Forhåndsprosedyre

I en pressemelding skriver Tine at Konkurransetilsynet forhåndsprosederer saken i mediene ved å si at «bevisene holder». Derfor mener Tine at det er grunnlag for å ta kraftig til motmæle. Selskapet kjenner seg ikke igjen i den beskrivelsen tilsynet gir av situasjonen.

— Mye av materialet tilsynet har brukt for å bygge opp sin sak, er løftet ut av sin sammenheng eller feiltolket. Da bærer det fort galt av sted, og det har det gjort her, sier konsernsjef Hanne Refsholt i Tine i pressemeldingen.

Hun mener at tilsynet ikke har noen beviser for at Tine har gjort noe galt, og at tilsynets sak står påfallende svakt både bevismessig og juridisk.

Står fritt

Tine er enig i at butikkjedene står fritt i å velge leverandører til butikker, og understreker at selskapet aldri har bedt om, eller ønsket, noen eneavtale med Rema 1000.

— Konkurransetilsynet tar feil når det hevder at Tine har betalt for å være alene i ostedisken, understreker Refsholt.

Hun er heller ikke enig i tisynets vurdering av Tines stilling i det norske markedet. Selv om selskapet er en stor og betydningsfull aktør, mener hun det er langt igjen til selskapet er dominerende i konkurranserettslig forstand.