Gulating lagmannsrett ga dermed politiet medhold i behandlingen av kjæremålet etter at Ryfylke forhørsrett torsdag ikke fant skjellig grunn til å mistenke Flaa for drapet.

Politiet tar "til etterretning" at de har fått medhold av lagmannsretten.

ýEtterforskningen vil nå fortsette med uforminsket styrke. Det ligger i sakens natur at vi nå må bruke alle tilgjengelige ressursene i etterforskningen av saken, sier kriminalsjef Bjørn Andersen i Stavanger politidistrikt til NTB.

Andersen vil ikke uttale seg om hvor lang tid det vil ta før det kan bli aktuelt med en tiltale i saken.

— Det har jeg ingen formening om. Men det vil ikke si at vi ikke har en tidshorisont i saken, sier Andersen.

Han vil heller ikke si noe om hvor langt politiet er kommet i saken.

— Jeg ønsker ikke å kommentere de skritt som er tatt, sier Andersen.

(NTB)