NTB

Tiltalen omfatter utuktig omgang med to jenter på 7 år og beføling av to jenter på henholdsvis 8 og 9 år. Episodene skal ha skjedd fra februar 1995 fram til juni måned i fjor, melder avisen Gudbrandsdølen Dagningen.

Idrettstrening

To av tiltalens fire hovedpunkter er tiltrådt av Riksadvokaten, fordi de har en øvre strafferamme på 21 års fengsel.

Noen av forholdene skal ha skjedd i forbindelse med organisert idrettstrening for barn. Den ene 7-åringen skal ha blitt utsatt for overgrep mens hun var i mannens omsorg, der mannens hjem fungerte som besøks— og avlastningshjem etter avtale med barnevernstjenesten i kommunen.

Nekter straffskyld

Tiltalte stiller seg uforstående til anklagene og nekter straffskyld. Saken vil ventelig komme opp for retten før jul.