Rizwan sier til NTB at han er uskyldig.

– Er du lettet?

– Jeg har vært uskyldig hele tiden, så dette er ikke noe å være lettet over, sier 26-åringen, som bærer skuddsikker vest.

– Jeg har skuddsikker vest fordi jeg har blitt truet etter VG-oppslaget.

Aktor Reidar Brusgaard mente at trusselsaken i Oslo byrett var av prinsipiell karakter, fordi truslene er satt fram fra en person med tilknytning til et alvorlig kriminelt belastet miljø, nemlig B-gjengen, og at truslene er et angrep på ytringsfriheten. Han ba om at Ali ble straffet med fengsel i 120 dager for drapstrusler mot journalistene.

Journalist Rolf Widerøe og redaksjonssjef Arve Arefjord forklarte i retten at de oppfattet uttalelsene fra Ali om at «vi bruker ikke advokater, vi har andre metoder» som klart truende.

Rizwans forsvarer, advokat John Christian Elden, sier til NTB at politiet har utøvet dårlig skjønn.

– De har forsøkt å gjøre denne saken til en prinsippsak og knytte truslene opp til spørsmålet om ytringsfrihet når faktum er at VG-oppslaget bygger på helt gale premisser, sier Elden.

Han fremholdt at påstanden om trusler ikke er bevist i strafferettslig forstand.

Dommen legger til grunn at den frifunnede Rizwan ikke kunne vite at hans uttalelser ville bli oppfattet som drapstrusler. Dommen var enstemmig.

Les også: VG håper trusseldommen ikke blir stående