Statsadvokat Thomas Rye Holmboe opplyser til NTB at de omfattende tiltalepunktene mot mannen har ulik grad av grovhet.

Lovens strengeste

ý For to av de fornærmede er de seksuelle handlingene mot barna så grove at de sidestilles med samleie. For de tre andre barna er det snakk om utuktige handlinger med en lavere strafferamme. Det mest alvorlige tiltalepunktet har en øvre teoretisk strafferamme på 21 år, sier Rye Holmboe. Det er Riksadvokaten som har utferdiget tiltalen mot Senja-mannen. Saken kommer opp for Senja Tingrett 3. mars.

Småbarnsfar

Troms Folkeblad skriver at saken er langt mer alvorlig enn noen hadde forestilt seg da den lokalt ansette småbarnsfaren ble pågrepet og siktet like før jul i 2001. Ifølge avisa skal to av barna ha vært under ti år da de ifølge tiltalen ble utsatt for overgrep. Alle de fornærmede barna er jenter.

(NTB)