Jenta har i dommeravhør fortalt om overgrepene, som blant annet skal ha skjedd i romjula 1998. Bestefaren er nå 65 år gammel, og han skal ifølge Tidens Krav ikke ha ønsket å forklare seg for politiet. Jenta var fire år da overgrepene skal ha skjedd.Ifølge tiltalen skal bestefaren ha gitt opp å få gjennomført handlingen da den vesle jenta ikke ville. Bestefaren skal imidlertid ha fått sitt fire år gamle barnebarn til å beføle seg.Saken kommer opp for retten i begynnelsen av september.