En av dem fikk på det meste 180.000 i måneden av Nav uten at varsellampene blinket.

Oslo-politiet har etterforsket Nav-anmeldelser mot 19 personer i det norske rommiljøet. Ti er tiltalt for grovt bedrageri. Ni av sakene er henlagt etter en bevisvurdering, men forfølges videre av Nav, skriver Aftenposten.

Sakene kommer trolig opp for Oslo tingrett i løpet av høsten.

Oslo-politiet mener at én kvinne alene og på falskt grunnlag har organisert halvparten av de ti bedrageriene. Hun skal ha fått inn i alt åtte millioner kroner på sin konto siden begynnelsen av 1990-tallet. Utbetalingene omfattet en serie fiktive barn og påståtte barnebarn.

Ingen kontroll

Svindelmetodene har variert. Den vanligste varianten har vært at kvinnene har møtt opp på helsestasjonen med barn som de sier er deres egne, født utenfor sykehus. Dermed har de fylt ut et skjema for fødselsregistrering, noe som har utløst trygdeytelser i millionklassen.

– Kontrollrutiner har vært helt fraværende. I flere av sakene har vi tilståelser, mens de øvrige tiltalene reises på bakgrunn av et omfattende etterforskningsmateriale. Det er også foretatt en del DNA-prøver, sier politiadvokat Knut Horn i Oslo-politiets finansseksjon

Varslet for 20 år siden

Nav har mistanke om at trygdemisbruket er mer omfattende enn den avslørte svindelen med fiktive barn.

Ekspolitimann Finn Abrahamsen sier till Aftenposten at han for snart 20 år siden varslet trygdemyndighetene om fiktive rombarn. Ifølge Abrahamsen ble saken den gang droppet av trygdemyndighetene av frykt for at det skulle oppfattes som rasisme.

Advokat Randulf Riderbo, som forsvarer en rekke av dem som etterforskes, presiserer at ingen av hans klienter har tilstått, og han reagerer på at utbetalingene er stanset.