Ifølge tiltalen skal mannen som er bosatt i Sogn og Fjordane, ha unnlatt å oppgi gevinster fra realiserte aksjer for rundt 2,5 millioner kroner. I tillegg har han oppført tap på aksjer som Økokrim mener er 57 millioner kroner for høyt.

Økokrim mener det dreier seg om et særlig grovt skattesvik på grunn av beløpets størrelse.

I tillegg har førstestatsadvokat Petter Nordeng tatt ut subsidiær tiltale for brudd på regnskapsloven dersom skattyteren hevder at kjøpet og salget av aksjene er å regne som næringsvirksomhet.