I dag, syv og en halv måned etter terrorangrepet mot Norge, blir tiltalen mot Anders Behring Breivik sendt fra Riksadvokat-embetet til Statsadvokaten i Oslo. Dermed er tiltalen mot etterkrigstidens verste terrorist i Norge klar.

— Nødvendig

I tiltalen, skriver riksadvokat Tor-Aksel Busch, ber påtalemyndigheten om at Breivik ikke får ordinær fengselsstraff, men må være i tvungent psykisk helsevern.

— Hensynet til sarnfunnsvernet nødvendiggjør dom på overføring til tvungent psykisk helsevern. Slik saken er opplyst på tiltaletidspunktet, er det ikke grunnlag for påstand om ordinær straff, står det i tiltalen.

Kan bli 21 år

Likevel er det forbehold om at påstanden likevel kan bli fengsel og forvaring i 21 år.

Forbeholdet kommer etter at to nye sakkyndige nå observerer og intervjuer Breivik i Ila fengsel og forvaringsanstalt.Dette er andre runde med sakkyndige, etter at diagnosen Torgeir Husby og Synne Sørbø kom frem til, er blitt omdiskutert.

I deres rapport, lagt frem i fjor høst, ble Breivik erklært utilregnelig, fordi han led av paranoid schizofreni.Breivik har hatt flere samtaler med de to nye sakkyndige, Terje Tørrissen og Agnar Aspaas. For tiden oppholder han seg på et 60 kvadratmeter stort observasjonsrom på Ila, med personale fra Dikemark sykehus.

Blir Breivik dømt til tvungent psykisk helsevern, vil saken hans bli tatt opp minimum hvert tredje år. Da vil ikke skyldspørsmålet ha betydning — bare en vurdering om Breivik er blitt frisk eller ikke.

Mange sider

Med sine 18 sider er tiltalen en av de mest omfattende i norsk rettshistorie.

Likevel er en hel rekke personer ikke nevnt, fordi listen simpelthen vil bli for lang, ifølge Busch. Bare på Utøya befant rundt 500 mennesker seg.

De som er nevnt i tiltalen, er de 77 drepte og mange av de hardest skadede fra angrepene i Regjeringskvartalet og på Utøya.

Selve tiltalen vil ikke bli offentliggjort før senere, skriver riksadvokaten i en pressemelding, fordi alle pårørende til de drepte og de overlevende som er nevnt i tiltalen skal få sjanse til å bli varslet.

Skryt

Samtidig roser Busch politiet for at de fikk ferdig tiltalen i etterkrigstidens største politietterforskning i Norge så raskt.

Fremdriftsplanene blir karakterisert som «meget ambisiøse» av riksadvokaten. Det, skriver Busch, hadde ikke vært mulig uten betydelig innsats fra politiets side.

RIKSADVOKAT: Tor-Aksel Busch.
Larsen, Håkon Mosvold