Planen omfatter 29 tiltak som skal få slutt på at oppdrettsfisk rømmer fra anlegg og truer bestanden av villaks.

Samtidig vil fiskeri— og kystminister Helga Pedersen etablere en fast rømningskommisjon. Denne skal drive undersøkelser av alvorlige rømninger slik at det er mulig å lære noe av disse.

– En rømt oppdrettsfisk er én for mye, sa Helga Pedersen på årsmøtet til Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening onsdag.

Torsdag skal Fiskeridirektoratet og Riksadvokaten møtes for å drøfte hvorfor så mange av rømningene som er anmeldt av Fiskeridirektoratet og andre er blitt henlagt av påtalemyndigheten eller trekker ut i tid.