Enigheten om at man må komme jukset til livs var unison. Det samme var advarslene om at man ikke måtte skjære alle i fiskerinæringen over en kam.

— Jeg er overbevist om at det store flertall av aktive utøvere i fiskerinæringen er seriøse og ønsker å bidra positivt i fiskeriforvaltningen og yrkesfellesskapet, understreket fiskeriministeren.

Han så svært alvorlig på det jukset som skjer, uten at han sikkert kunne si hvilke regler som brytes, eller hvor stort omfang kvoteomgåelsene faktisk har vært.

— Det vi vet, er at vi står overfor en bekymringsfull situasjon som kan undergrave en vesentlig forutsetning for en bærekraftig ressursforvaltning. Vi står i fare for å få en fiskerinæring preget av mistillit og manglende yrkesstolthet. Vi står overfor alvorlige former for miljøkriminalitet og økonomisk kriminalitet, sa Gregussen.

Fiskeriministeren mente at de viktigste tiltakene var styrket kontroll, skjerpede straffer og strengere administrative reaksjoner og endringer i regelverket.

Han varslet nok en gang at regjeringen førstkommende fredag vil foreslå strengere straffer for overtredelse av saltvannsfiskeloven og råfiskloven.

— Dessuten vil politi— og påtalemyndighet gi økt prioritet knyttet til brudd på fiskerilovgivningen, sa fiskeriministeren.

NTB