Aktoratet krevde forvaring i 21 år for Kjell Alrich Schumann, som har erkjent at det var ham som skjøt og drepte politimannen Arne Sigve Klungland under Nokas-ranet. Dommerne påpeker at 21 år er en for streng påstand, og viser til at overlagte drap normalt straffes med omkring 18 års fengsel.

De har – under tvil – kommet frem til at det ikke er nødvendig å dømme Schumann til forvaring, og nevner blant annet at Schumann har tilstått skuddene som et viktig moment.

— Erkjennelsen av å ha skutt Klungland kan indikere en vilje til å gjøre opp for seg og starte et nytt liv, sa lagdommer Daniel Lunde under opplesingen av dommen.

Også Schumanns alder – han er 40 år gammel – er et argument for at forvaring ikke er nødvendig, mener dommerne. Etter soning av en lengre fengselsstraff vil Schumann være en middelaldrende mann.

SCANPIX