Les brevet fra de tillitsvalgte her!

Årsaken er at de føler at det er gjort alvorlige brudd på rettssikkerhetsprinsippene som norsk lovgivning bygger på.

– Våre medlemmer har ikke fått imøtegå påstander og anklager som fremkommer i granskingsrapporten. På grunnlag av dette vurderer vi å gå til søksmål mot styringsgruppen og oppdragsgiverne Niels Christian Bang og Arne Eiddal i Landsrådet.

De tillitsvalgte reagerer også på at deres medlemmer ikke er konfrontert med det konkrete innholdet som går på enkelte av dem i rapporten.

Hovedverneombudet er også irritert på at det i rapporten gis uttrykk for at han forhindret gjennomføringen av granskingen.

– Dette oppfatter vi som et umotivert angrep på lovpålagte institusjoner i arbeidslivet, sier hovedverneombud Johan Petersen.

Granskerne som har hatt Redningsselskapet under lupen, anbefaler at politiet må etterforske flere forhold.

Det meldte NRK Dagsrevyen onsdag kveld. Den eksterne granskingskommisjonen stiller spørsmål ved selskapets kjøp av supplybåten «Skandi Beta».

Fartøyet ble kjøpt inn i eks-president Magnus Stangelands bekjentskapskrets i Austevoll. Bergens Tidende har tidligere skrevet at supplybåten var til salgs i ett år til 40 millioner kroner. Så kom Redningsselskapet og kjøpte den for 45 millioner. Handelen fant sted våren 2004. Fartøyet er 24 år gammelt.

Redningsskøyten «Sjøfareren» skal ha inngått som en del av oppgjøret for handelen. Granskingskommisjonen skal ha undersøkt påstander om at ett av Magnus Stangelands selskap skal ha disponert og leid ut skøyten etter at den var overdratt til «Skandi Beta»s eiere.

Til salgs

En stund etter BT-artiklene om supplybåten i fjor høst, besluttet Redningsselskapet at fartøyet skulle legges ut for salg. «Beta» som fartøyet nå heter, har vært leid ut til Kystverket og deltatt i oljevernberedskap langs Finnmark-kysten.

Granskingskommisjonen skal også ha anbefalt at forhold ved selskapets distriktskontor i Bergen bør etterforskes. Etter det BT har grunn til å tro, er søkelyset rettet mot en del oppgjør etter Sjøvett-kampanjer som distriktskontoret har stått for.

Distriktssekretær Bjørn Amundsen ønsker ikke å uttale seg om hva han og Bergens-kontoret er anklaget for i rapporten.

– Utro tjenere

– Innholdet i rapporten skal være strengt konfidensielt frem til landsmøtet som åpner fredag. Jeg reagerer derfor sterkt på at NRK har fått tak i innholdet i rapporten. Det er svært alvorlig at vi har utro tjenere blant våre øverste tillitsvalgte, sier han til bt.no.

Bjørn Amundsen ble orientert av granskerne på tirsdag om anklagene mot Bergens-kontoret og ham selv.

– Jeg regner med at jeg vil engasjere advokat for å forsvare meg, sier han.

Hvert enkelt eksemplar av den 300 sider lange rapporten er nummerert og merket «strengt konfidensielt».

«Tett som en sil»

Den nyvalgte distriktslederen i Hordaland, Per-Ove Sletvik, reagerer også kraftig på at deler av innholdet er kommet ut.

– Dette selskapet er tett som en sil, sier han syrlig.

Selv mottok han rapporten onsdag morgen.

– Jeg hadde ikke rukket å lese så langt som til anklagene mot Bergens-kontoret før jeg ble oppringt med beskjed om at NRK Dagsrevyen hadde fått tak i deler av rapporten, sier han til bt.no.

– Jeg synes det er ille at slikt skjer før vi har fått diskutert innholdet i landsrådet, sier han.

– Hvordan reagerer du på at utvalget ønsker at politiet etterforsker forhold ved Bergens-kontoret?

– Jeg har ikke satt meg inn i hva anklagene gjelder, men jeg liker det selvsagt ikke noe særlig, sier han.

De tretten medlemmene i Redningsselskapets landsråd skal drøfte innholdet i rapporten i sitt møte i Bodø i kveld. Der blir det tatt stilling til om hele landsmøtet skal få innsyn i hele eller deler av rapporten.

– På ordinært vis

Eks-president Magnus Stangeland har tidligere overfor BT tilbakevist alle antydninger om manglende habilitet i forbindelse med selskapets kjøp av supplybåten «Skandi Beta». Det samme gjør han nå.

– Alt har foregått på ordinært vis. Jeg skal tilbakevise alle påstander, sier han til Næringsliv 24.

I likhet med Bjørn Amundsen, akter også Magnus Stangeland å knytte til seg advokat.

Granskingsutvalget har vært ledet av sorenskriver Stein Husby, som tidligere har vært tilknyttet Riksmeklingsmannens kontor. Advokat Cato Schiøtz og statsautorisert revisor Kjell Andersen har ellers deltatt i granskingskommisjonen.