Åtte av ti nordmenn har tillit til politiet, viser Politidirektoratets store innbyggerundersøkelse for 2008.

— Jeg er tilfreds og lettet over at politiet beholder tilliten, sier politidirektør Ingelin Killengreen i en kommentar til undersøkelsen som er gjennomført av TNS Gallup.

Ifølge undersøkelsen har 83 prosent av innbyggerne tillit til politiet. Det betyr at nordmenns tillit til politiet har holdt seg stabil på høyt nivå siden 2002.

— Jeg er tilfreds fordi tillit er avgjørende i kampen mot kriminalitet, og jeg er lettet fordi det har vært flere vanskelige saker de siste årene, ikke minst intern uro over lønns- og arbeidsforhold og mye negativt mediefokus, sa Killengreen da TNS Gallup presenterte tallene mandag.

Kvinner mest tillitsfulle

Splittes tallene opp på ulike grupper, viser undersøkelsen at politiet har større tillit blant kvinner enn blant menn, og større tillit blant eldre enn yngre.

Tilliten til politiet er lavere blant unge med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn enn blant personer i samme aldersgruppe i den øvrige befolkningen.

Undersøkelsen viser at ni av ti innbyggere føler seg trygge der de bor, og mener at politiet er med på å skape denne tryggheten.

Sliter med tyverier

Men undersøkelsen viser også at innbyggerne ikke er fornøyd med politiets innsats på alle områder: Kun 41 prosent mener politiet gjør en god innsats mot tyveri, innbrudd og hærverk. Denne typen kriminalitet utgjør 60 prosent av kriminaliteten i Norge.

— Dette er en stor utfordring. Politiet må og skal bli bedre. Dette er viktig for innbyggerne og tilbakemeldingen fra publikum er klar, sier Killengreen.

Silje Katrine Robinson