— Det er ikke forbudt å se på barneporno. Det er forbudt hvis man betaler for det og det er forbudt hvis man lagrer det eller er i besittelse av det. Denne mannen var tiltalt for besittelse. Lagretten mente det ikke var bevis for at han har lagret barneporno på datamaskinen med vitende og vilje, sier lagdommer Bernt Krohg i Eidsivating lagmannsrett til NTB.

Mannen ble frikjent for besittelse av barneporno fordi han ikke hadde lagret bildene selv. Datamaskinens nettleser hadde automatisk lagt bildene i en egen mappe, slik at det går raskere å hente opp de samme nettsidene senere. Lagmannsretten mente tingretten hadde brukt en for streng aktsomhetsnorm.

Redd Barna reagerer

Leder Bjarne Kristoffersen i PRESS - Redd Barna Ungdom reagerer sterkt på at mannen ble frifunnet for besittelse av barneporno.

— Dette er en legitimering av overgrep mot barn. Det er en tragedie at det norske rettssystemet tillater et menneske som tydelig lever ut sin pedofile legning å besøke nettsteder med bildedokumentasjon av overgrep mot barn, sier Kristoffersen. (NTB)