Helse— og omsorgsdepartementet varslet fredag EFTAs overvåkingsorgan ESA om at de tar sikte på å oppheve forbudet mot privatimport av alkohol våren 2009. Norske alkoholavgifter skal fortsatt betales ved utlevering til kjøper, i tillegg til at frakten må betales av den som bestiller fra utlandet. Krav til alder og utleveringstider, skal også gjelde ved privatimport.

Selv om omfanget av privatimport vil være lite, er organisasjonen Juvente skeptisk.

– Det er en forutsetning at Vinmonopolet håndterer utleveringen av alkoholen. Jeg er skeptisk til om alle landets post i butikk-filialer er i stand til å håndheve aldersgrensene, sier forbundsleder i Juvente, Eivind Marienborg.

Det skal nå utredes alternative kontrollordninger, opplyser Helse- og omsorgsdepartementet i en pressemelding.

Bakgrunnen for ESAs krav om at norske myndigheter må tillate privatimport, er den svenske Rosengren-saken som ble avgjort i juni 2007. Da ble det slått fast at det svenske importforbudet, som på mange områder er likt det norske, var i strid med bestemmelsene om fritt varebytte.