Tillatelsen vil gjelde fram til 22. april, og det er en hannjerv Statens naturoppsyn (SNO) skal jakte på på grunn av yngletidsfredningen.

Fylkesmannen oppgir at det har vært store tap av sau til jerv i det aktuelle området over flere år.

(NTB)