BT brakte i går nyheten om at selskapet som eier atomgjenvinningsanlegget Sellafield nå vil igangsette forsøk med å rense utslippene av det radioaktive stoffet technetium. Hvis forsøkene er vellykket, kan den nye rensemetoden tas i bruk på permanent basis neste år.

Britiske miljømyndigheter må først godkjenne uttestingen. Miljøvernminister Børge Brende frykter at forsøket kan bli stanset. Så langt har myndighetene i Storbritannia vist en avventende holdning til initiativet fra British Nuclear Fuels.

Både i Bellona og Neptun Network, som har engasjert seg i kampen mot technetium-utslippene, blir den siste utviklingen mottatt med nøktern tilfredshet. Årsaken til skepsisen er blant annet usikkerhet knyttet til teknologien British Nuclear Fuels vil benytte.

— Det er uvisst om den foreslåtte teknologien, som aldri tidligere har vært brukt, vil kunne rense mer enn 75 prosent av utslippene. Det betyr i så fall at anlegget vil fortsette å slippe ut mellom 15 og 20 Terrabecquerell årlig, sier fagmedarbeider Eirik Martiniussen i Bellona til BT. Han mener Sellafield-selskapet nå er i ferd med å velge den billigste løsningen som har en anslått prislapp på rundt tre millioner pund, eller nær 40 millioner kroner.

— Det er småpenger målt opp mot det beste alternativet, som går ut på å vitrifisere (glassifisere, red.anm.) det flytende atomavfallet og lagre det på ståltønner for fremtidig deponering. BNFL har allerede et stort vitrifiseringssanlegg og har opplyst at det er teknisk mulig å behandle technetium her. Men denne løsningen vil koste selskapet mye mer, trolig over en milliard kroner, fordi kapasiteten ved anlegget må økes, sier Martiniussen.

Selv om han er skeptisk til valg av renseløsning, er han glad for at selskapet nå viser vilje til å rydde opp. - Dette viser at de har tatt kritikken på alvor, og at det norske presset ser ut til å virke, sier Bellona-medarbeideren.

Også Frank-Hugo Storelv i Neptun Network er glad for de nye signalene.

— Men i likhet med miljøvernminister Brende vil jeg først se konkrete resultater. BNFL burde vist at de mener alvor ved øyeblikkelig å innføre en midlertidig utslippsstans, sier Storelv.

Kystpartiets stortingsrepresentant Karl-Anton Swensen kan også styre sin begeistring.

— Skepsisen bunner i usikkerheten ved den foreslåtte renseteknologien. Jeg hadde trodd på BNFL dersom de valgte å stanse utslippene med umiddelbar virkning, sier Swensen.