INGELILL HATLAND

ingelill.hatland@bergens-tidende.no

En veldig ansvarlig løsning på et viktig felt. Politikerne har tatt idrettsfeltet på alvor de senere år. Budsjetteringen har vist et jevnt løft som gjør at vi kan nå de mål som er nødvendig, sier idrettssjef i Bergen kommune, Nils Kristian Grimstveit, om budsjettet som ble vedtatt i går. Bergen kommune står dermed frem som en av de solide kommunene når det gjelder satsing på idrett, etter at rådmannens opprinnelige forslag sa null kroner til idrettsformål. I det samme året som storhallen skal stå ferdig i Åsane, kan altså kommunen begynne å arbeide seg nedover prioriteringslisten som ble lagt frem i forbindelse med idrettsmeldingen.

Idrettshall på Flaktveit Det bekrefter Grimstveit, som mener at det er realistisk å tro at både grusfotballbane i Olsvik, idrettshall på Flaktveit og grusfotballbane i Fyllingsdalen ved Krohnegården, kan påbegynnes neste år. Grusbanen ved Krohnegården er mest usikker. Den er avhengig av ekstern finansiering og noen andre forhold for å realiseres, poengterer han. Nummer en på listen, garderobebygg på Myrdal, er allerede løst. Det er lagt inn i den nye storhallen. Kajakkanlegget på Langevatnet kan ikke realiseres før prosjektet har gått igjennom en andregangs regulering. Innerfelt på Slåtthaug isbane er avhengig av kostnadene på de forannevnte anleggene. Om det kan påbegynnes, eller ferdigstilles, er umulig å si på et så tidlig tidspunkt, sier idrettssjefen. Posten på 1,4 millioner vil gå delvis som direkte tilskudd til styrking av idrettslagene og delvis til daglig drift av allerede eksisterende anlegg. Her har man innsett at behovet var økende og budsjettet for knapt, konkluderer idrettssjefen.

Tom Knudsen fornøyd Idrettsrådsleder Tom Knudsen hilser også idrettsbudsjettet velkommen. Jeg setter stor pris på det bystyret har gjort for idretten på 90-tallet. Dette borger godt for et nytt årtusen, sier han i en kommentar. Arbeiderpartiets fraksjonsleder i komiteen for idrett og kultur, Harald Schjelderup, forklarer kommunens prioriteringer med at man er seg bevisst satsingen på barn og unge. Flere barn blir passive og driver ikke fysisk aktivitet. Satt i sammenheng med vold— og rusproblematikken, føler vi at idrett er et viktig prioriteringsområde. Det å stille idrettsanlegg gratis til disposisjon for denne gruppen, blir stadig viktigere med tanke på forebyggende arbeid. Sånn sett er dette budsjettet bare en videreføring av idrettsmeldingen, sier han.